KardiyoTakip

Tanıtım


Amaç; bilgilendirmeyönlendirme ve tedavi süreci takibini yaparak kalp damar hastalığı oluşumunun önlenebilmesi, ilerlemesinin durdurulabilmesi ve iyileşme sürelerinin kısaltılabilmesi için kalp koruyucu yöntemlerin hayata geçirilmesine ve yaşam tarzı haline getirilebilmesine REHBERLİK etmektir.

Programa katılım ile ilgili detaylı bilgiye ana sayfadaki "sağlık kılavuzu başvurusu" bölümünden ulaşabilirsiniz.

1- Takip Sayfası

Bilgilendirme ve önerilere ulaşılabilir. 

Oluşturuldu ise takip kartlarına veri yüklenebilir.

İlgili alana kullanılan ilaçlar ekleyerek ilaçlarının etkileri, olası yan etkileri ve acil durum yönetimleri ile ilgili kısa ve anlaşılır bilgilendirmelere ulaşılabilir.

2- Sağlık Durumu Verileri

Tespit edilen kalp damar hastalıklarını, risk faktörlerini ve bunlar hakkındaki bilgilendirmeleri içerir.

3- Sağlıklı yaşam kılavuzu

Kalp ve Damar Hastalıkları yaşam süresini kısaltan, hayat kalitesini bozan, iş gücü ve verimliliği azaltan önemli bir sağlık sorunudur. Kalp hastalıkları risk faktörlerinin kontrolü ile kalp damar hastalığı oluşumu %80 oranına kadar önlenebilir.

Kişiselleştirilmiş yaşam tarzı kılavuzu ile kalp sağlığının korunması hedeflenir.  

Birincil koruma; Kalp ve damar hastalığı oluşmadan önce risk faktörlerinin tespitini, sağlıklı yaşam tarzının düzenlenmesini, gerekli ise tespit edilen sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi için kişinin ilgili kliniklere yönlendirilmesini ve tedavi yanıtının takibini içerir.

İkincil koruma; Kalp damar hastalığı ortaya çıkanlarda risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak, iyileşme sürecini hızlandırmak, yeni meydana gelebilecek olayların önüne geçmek, fonksiyonel kapasiteyi artırmak, moral ve motivasyonu güçlendirmek amaçlanır.

Üçüncül koruma: Tedavinin etkinlik yanında güvenilirliğinin de olması için kişinin kullanmakta olduğu ve sağlık gidişatına olumu katkısı olmayan ya da sağlığı olumsuz etkileyebilecek ilaçlar dahil organik ya da kimyasal ürünlerin tespit edilmesi ve gerekli düzetmelerin yapılması amaçlanır.

Sağlık durumu, yapısal özellikler, fonksiyonel kapasite, alışkanlıklar ve kullanılan ilaçların analiz edilip yorumlanması ile kişiye özel kılavuz oluşturulur.

Gerek duyulması halinde oluşturulan takip kartları ve konsültasyon verileri ile kılavuz içeriği güncellenir.

*Sağlık, fiziki yapı ve kondüsyon durumundaki değişikliler programın güncellenmesini gerektirir.

4- Eğitim ve Terapi uygulamaları

Kardiyotakip mesajları aracılığıyla duyurulan kalp ve damar hastalıkları, risk faktörleri ve ilişkili durumlar hakkında bilgilendirme eğitimleri, ilaç kullanımı eğitimleri, uygulamalı doğru beslenme eğitimleri, fizik aktivite ve egzersiz dersleri, terapotik yoga programları ve sağlık kampları gibi uygulamaları içerir.


KardiyoTakip.